יום א', יא’ בתמוז תשע”ח
דף הבית דבר המנהל כתבות פרוייקטים חדר מורים צור קשר
 
 
 
 
המר גם בפייסבוק
קהילת המר מתפללת לשלומו של תלמיד כיתה י2 נריה נחשון הי"ו שנמצא בטיפול נמרץ - יש להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה והמהירה של נריה בן רננה בתוך שאר חולי ע"י .ולשלמו ולחזרתו הביתה בריא ושלם של יהונתן בן מיטל ברכה תלמיד כיתה יא1.

"אתה תחזה מכל העם אנשי חיל ... ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות ". בפרשתנו אנו נפגשים שוב עם יתרו חותן משה אשר הגיע לשמש כיועץ עבור משה רבינו ובמפגשו הראשון עם תפקודו של משה כמנהיג עם ישראל מייעץ יתרו לקדם מבצע גיוס משמעותי למסגרות של שופטים אשר יישאו בנטל ההנהגה ויובילו את העם . אחרת שיטתו של משה רבינו תוביל למציאות של כאוס שלא יוכלו "נבול תיבול גם אתה וגם העם. עצתו של יתרו הייתה לחלק את תפקיד ההנהגה לשתי מטרות - מטרה ראשונה נשיאת דבר האלוקים והשנייה הכשרת החברה ונשיאת הצדק. הרב קוק מסביר באורות ישראל פרק ג' , כי משה רבינו חיבר את עולם המשפט הדינים והחוקים לעולם הקודש "משה רבינו בתופסו את כח המשפט בתחילת יסודו באומה ועד סוף הדורת לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו" ובכך מסביר הרב קוק מדוע משה רבינו לכאורה לא פעל כך לכתחילה לחלק את התפקיד לקבוצות נוספות . בצד המעשי של עצת יתרו היה על משה למנות שרי אלפים , שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות - אשר יעזרו למשה לפעול ולהנהיג את העם . אם ניתן מבט שנייה על התוצאה המעשית של ההחלטה הזו מדובר בהוספת אלפי משרות לטובת השירות הציבורי ומערכת המשפט ומשה רבינו מקבל את עצתו של יתרו. אך לעצה מעבר להקלת העומס מעל משה רבינו יש משמעות גדולה יותר - "שותפות"! השותפות יוצרת חיבור, יוצרת רצון ללמידה מתמדת, יוצרת אחריות, מגלה כוחות ויוצרת משמעות. - בקריאה אחת משה רבינו יוצר עשרות אלפים מנהיגים בעם ישראל ההולכים לאורו של משה המשמשים כשופרו של משה - את הדבר הקטן ישפטו הם ואת הדבר הגדול יביאו אל משה" השותפות יוצרת ריבוי של מנגינות -לכל שבט יש את ההנהגה המיוחדת שלו אשר יודעת לגעת באנשים בתרבות במנגינה המיוחדת של השבט - לא דומה שבט שמעון לשבט דן השותפות יוצרת מגוון סגנונות - שרי העשרות והחמישים היו חיייבים לדעת את שפת השטח לגעת באנשים . שרי המאות והאלפים היו צריכים להביא מקום יותר סמכותי גבוהה ומשמעותי . בעולמנו החינוכי יצירת השותפות היא משמעותית - תלמידים שיש להם תפקידים מייצרים חיבור אקלימי אחר כלפי בית הספר והמערכת - בנגיעה אחת אפשר העשייה הופכת להיות שיתופית -המקום הזר הופך לבית ולמקום חם , צוות שמרגיש שותפות מייצר אחריות מייצר ריבוי מנגינות וסגנונות. שבת שלום נועם מהנעשה השבוע בבית הספר ב"ה סיימנו השבוע את המחצית מתוך שבוע ומשמעותי ומלא בעשייה שהיה בסימן "כוחות" מתוך תפילה שהכוחות שלנו הצוות והכוחות של התלמידים ימשיכו לפרוץ קדימה ולייצר עשייה והתקדמות מופלאים . בערב יום ראשון קיימנו ערב הורים ובימת תוצרים בית ספרית לרגל סיום המחצית וחלוקת תעודות הצטיינות משותפת עם ההורים. ביום שני יום חלוקת התעודות קיימנו מפגשי מורים תלמידים סביב הכוחות של התלמידים - כל תלמיד קיבל בתחילת היום דף שבתוכו מופיעים נקודות מבט סביב הכוח המיוחד של התלמיד שאותו מילאו מחנך הכיתה והורי התלמיד (באסיפת ההורים) בנוסף כל תלמיד עבר בין המורים המלמדים אותו וכל מורה כתב לתלמיד כוח מיוחד שהוא מזהה בו תעודת הכוחות הוכנסה לפולדר התעודה - מדהים היה לראות כיצד התלמידים מחכים בסבלנות לפגוש את המורים ולשמוע במפגש אישי עם המורה מהי נקודת הכוח המיוחד שהמורה מזהה אצל התלמיד . במפגש הזה כל ההתכווננות הייתה לראות את הטוב ואת העוצמה הנמצאת אצל כל אחד ואחד - ישר כח לצוות האקלים על הרעיון ועל פיתוח הכלים המקצועיים והמדהימים ולצוות המורים המדהים על ההתגייסות הגדולה . מפגש למידה משותף לחדר המורים - בהמשך למפגשי הלמידה הבית ספריים העוסקים השנה בניהול קונפליקטים יצאנו למפגש אמצע במכון הלב במחלקה לחינוך באוניברסיטת בר אילן -היה מפגש מדהים, מקצועי ומלמד. משולחן צוות החינוך החברתי שכבת ט עברה סדנא בנושא תפילה ע"י מכון ' חיותא דקדושא' שפיתחו כלים לחיבור הנוער לתפילה . היה מפגש מעניין מאוד כיתה י2 חבריו של נריה לכיתה שמעו שיחה מפי הרב דוד חי הכהן שליט"א לרפואתו של חבריהם לכיתה נריה בן רננה . בסיום השיעור נשאו התלמידים תפילה משותפת חד עם הרב דוד חי הכהו והרב נסים איטח . תלמידי מסלול השוחרים משכבת י' שמעו הרצאה מקצין מהבסיס המאמץ של בית הספר. תלמידי כיתות ז1 וכיתה ח2 יצאו למירוץ הר שושנים . תלמידי שכבת יב יצאו ליום חשיפה למכינות של ארגון מעגלים בוואל ברמת גן שיעורי ב"אמונתך" לרפואתו של תלמיד כיתה י2 נריה נחשון התקיימו השבוע ביום שלישי בערב וביום חמישי בבוקר . ולסיום שיר ראשון ממקהלת בית הספר תודה רבה למורה נאור מדר על ההובלה. *אודיו:3221817-s77CgxwGmp& מקהלת כוכבי המר.mp3* משולחן צוות הפדגוגיה 1. בשעה טובה השבוע קיימנו את הבגרות האחרונה במועד החורף בהיסטוריה . ישר כח לאתי רחימי על הובלת המשימה בכיתות יא2, יא3 וזה הזמן לומר תודה ענקית לכל השותפים מהצוות שסייעו במהלך כל תקופת בגרויות החורף - המתרגלים המורים המחנכים למשגיחים וכמובן לאלעד חזיז רכז הבגרויות הבית ספרי. 2. מערכת השעות למחצית ב' חולקה לתלמידים ולמורים . 3. תלמידי כיתה י1 קימו השבוע מבחן 30% בספרות של המורה סיגלית לוי יצחק. ההערכות לקראת המבחן הייתה מדהימה ומקצועיות שבוע הבא בבית הספר יום ראשון : יציאה ליום של"ח כיתה ז3 ז2 שוחרים יב- 3 ימים שבוע כנף בבסיס פלמחים יום ב' נסיעה של צוות תנ"ך לבניית מערך מתוקשב על ירושלים בתלת מימד . ותלמידים מובילים יוצאים לסדנת מובלים בנושא סכנות ברשת. יום ג' הצגה שכבות ז- ח התחדשות : קומת התיכון והמעבדה לבשו צורה חדשה בשעה טובה בהתקנת קיר תוכן חדש ובהתאמת מעבדת האלקטרוניקה ללמידה פרונטלית תודה רבה לצוות דרכא - בועז, ליאת , נלי וליאור על הסיוע הרב בקידום הנושא.