<![CDATA[דרכא המר בת ים]]>Wed, 19 Dec 2018 11:37:51 +0200Wed, 19 Dec 2018 11:37:51 +0200http://www.hamer.co.il/1800<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2063508AR_2063508Sun, 11 Mar 2018 11:07:57 +0200<![CDATA[ערב במה כיתה ז3]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2063430AR_2063430Sun, 11 Mar 2018 10:09:46 +0200<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2043936AR_2043936Fri, 16 Feb 2018 13:35:35 +0200<![CDATA[סיכום שבועי פרשת תרומה ראש חודש אדר תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2043932AR_2043932Fri, 16 Feb 2018 13:34:49 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת תרומה תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2043924AR_2043924Fri, 16 Feb 2018 13:31:03 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת וישב תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1993766AR_1993766Sat, 09 Dec 2017 19:33:59 +0200<![CDATA[סיכום שבועי פרשת ויצא תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1982148AR_1982148Fri, 24 Nov 2017 14:35:08 +0200<![CDATA[טופס רישום לשנת הלימודים תשע"ט]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1980120AR_1980120Tue, 21 Nov 2017 19:29:31 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת תולדות תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1978654AR_1978654Sun, 19 Nov 2017 20:49:22 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת חיי שרה תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1971382AR_1971382Fri, 10 Nov 2017 10:07:42 +0200<![CDATA[סיכום שבועי פרשת וירא תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1963828AR_1963828Sat, 04 Nov 2017 20:43:01 +0200<![CDATA[לוח מבחנים מחצית א תשעח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1956270AR_1956270Sat, 28 Oct 2017 23:15:48 +0300<![CDATA[סיכום שבועי פרשת לך לך תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1955393AR_1955393Fri, 27 Oct 2017 16:28:45 +0300<![CDATA[טפסים למלגות לשנת הלימודים תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1945937AR_1945937Sun, 15 Oct 2017 21:09:57 +0300<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת ניצבים וילך תשע"ז]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1930438AR_1930438Fri, 15 Sep 2017 15:58:08 +0300<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת כי תבוא תשע"ז]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1925291AR_1925291Fri, 08 Sep 2017 13:11:56 +0300<![CDATA[רשימות ספרים- כיתות ז תשעח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905748AR_1905748Tue, 27 Jun 2017 10:09:35 +0300<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת יתרו תשעז]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1839254AR_1839254Fri, 17 Feb 2017 10:19:45 +0200<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1822582AR_1822582Mon, 06 Feb 2017 22:42:29 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת שמות ]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1802485AR_1802485Fri, 20 Jan 2017 11:45:14 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת ויחי]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1796816AR_1796816Fri, 13 Jan 2017 11:32:55 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת וישב - חנוכה]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1786572AR_1786572Thu, 29 Dec 2016 17:51:42 +0200<![CDATA[סרטון מיוחד שיצרו תלמידי כיתה ז בהנחיית המורה יפה שושן]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1781181AR_1781181Wed, 21 Dec 2016 12:56:53 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת וישלח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1777147AR_1777147Fri, 16 Dec 2016 14:32:42 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת תולדות]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1763063AR_1763063Fri, 02 Dec 2016 12:40:34 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת חיי שרה]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1755835AR_1755835Fri, 25 Nov 2016 10:44:26 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת וירא]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1748876AR_1748876Fri, 18 Nov 2016 12:26:54 +0200<![CDATA[סיכום שבועי לפרשת לך לך]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1738666AR_1738666Fri, 11 Nov 2016 14:27:46 +0200<![CDATA[פרשת כי תצא- סיכום שבועי ]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1693305AR_1693305Fri, 16 Sep 2016 13:26:43 +0300<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1689039AR_1689039Sun, 11 Sep 2016 17:31:48 +0300<![CDATA[מכתב להורים לאור גל הטרור הנוכחי]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1397846AR_1397846Wed, 14 Oct 2015 11:31:07 +0300<![CDATA[פתיחת שנה]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1372780AR_1372780Sat, 12 Sep 2015 21:09:44 +0300<![CDATA[רשימות ספרי הלימוד לשנת תשע"ח]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1362212AR_1362212Wed, 02 Sep 2015 16:11:00 +0300<![CDATA[מערכת שעות מקוונת]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1341961AR_1341961Wed, 22 Jul 2015 12:34:41 +0300<![CDATA[למידה מרחוק בשעת חירום]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1202874AR_1202874Sun, 15 Feb 2015 00:43:42 +0200<![CDATA[הנהלת ביה"ס ורשת דרכא מברכים את כלל המורים והתלמידים בשנת לימודים פוריה ומוצלחת]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=986404AR_986404Sun, 31 Aug 2014 22:12:25 +0300<![CDATA[אפליקציית משוב להורים ולתלמידים]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=664115AR_664115Mon, 09 Sep 2013 00:04:09 +0300<![CDATA[המר גם בפייסבוק]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=637169AR_637169Wed, 17 Jul 2013 05:56:29 +0300<![CDATA[לוח החופשות]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=637163AR_637163Wed, 17 Jul 2013 04:17:45 +0300<![CDATA[like to facebook]]>http://www.hamer.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=633574AR_633574Wed, 10 Jul 2013 00:28:01 +0300